Choáng với chiếc ô tô chạy băng băng trên đường dù mất bánh trước và lốp sau