Audi A8 2018 lần đầu tiên lộ diện, có hệ thống đỗ xe tự động