Cận cảnh siêu phẩm Lamborghini Centenario đầu tiên đặt chân đến Mỹ