Ô tô rơi xuống khi đang biểu diễn trong Well of Death, đè chết một người đàn ông