Hi hữu: Trực thăng quân sự đáp xuống mặt đất để... hỏi đường

12:59:58 17/02/2017   PV, Trí Thức Trẻ