- Video ghi lại cảnh một chiếc xe cẩu mất kiểm soát tại một con dốc và một phản xạ, một kỹ năng lùi xe tuyệt đỉnh của tài xế chiếc xe con.


X
+
-

Video: Chiếc xe cẩu mất phanh và cú lội ngược dòng ngoạn mục

Video ghi lại cảnh một chiếc xe cẩu mất kiểm soát tại một con dốc và một phản xạ, một kỹ năng lùi xe tuyệt đỉnh của tài xế chiếc xe con.
Video: Chiếc xe cẩu mất phanh và cú lội ngược dòng ngoạn mục
7 103182

Video ghi lại cảnh một chiếc xe cẩu mất kiểm soát tại một con dốc và một phản xạ, một kỹ năng lùi xe tuyệt đỉnh của tài xế chiếc xe con.