- Người lái đã bình yên vô sự sau cú hất cẳng của chú ngựa bất kham CBR1000 nhưng nhìn những vết xước cho cả hai khiến người ta không khỏi mủi lòng.


X
+
-

Video: CBR1000 bất trị

Người lái đã bình yên vô sự sau cú hất cẳng của chú ngựa bất kham CBR1000 nhưng nhìn những vết xước cho cả hai khiến người ta không khỏi mủi lòng.
Video: CBR1000 bất trị
7 103206

Người lái đã bình yên vô sự sau cú hất cẳng của chú ngựa bất kham CBR1000 nhưng nhìn những vết xước cho cả hai khiến người ta không khỏi mủi lòng.