Cập nhật Thứ ba , 26 / 2 / 2008 , 07:08

A+ A A- Kiểu đọc sách

Bộ ảnh Lamborghini Gallardo tại Hà Nội

Bộ ảnh Lamborghini Gallardo tại Hà Nội

- Ai là chủ nhân của "chú bò tót vàng" tại Hà Nội? Liệu chiếc xe có bị chuyển vào Tp. Hồ Chí Minh?... Trước khi những thông tin được sáng tỏ, chúng ta cùng chiêm ngưỡng bộ ảnh ngoại thất chiếc xe.

X
+
-

Bộ ảnh Lamborghini Gallardo tại Hà Nội

Ai là chủ nhân của "chú bò tót vàng" tại Hà Nội? Liệu chiếc xe có bị chuyển vào Tp. Hồ Chí Minh?... Trước khi những thông tin được sáng tỏ, chúng ta cùng chiêm ngưỡng bộ ảnh ngoại thất chiếc xe.
Bộ ảnh Lamborghini Gallardo tại Hà Nội
8 103206

Ai là chủ nhân của "chú bò tót vàng" tại Hà Nội? Liệu chiếc xe có bị chuyển vào Tp. Hồ Chí Minh?... Trước khi những thông tin được sáng tỏ, chúng ta cùng chiêm ngưỡng bộ ảnh ngoại thất chiếc xe.