Thông tin mới về VAMA

Ô tô lắp ráp trong nước 09:03:2017 | 16:38:40

Ô tô lắp ráp trong nước 'đắt hàng' hơn xe nhập khẩu

Tính đến hết tháng 2/2017, doanh số bán hàng của ô tô lắp ráp trong nước tăng 13% trong khi xe nhập khẩu giảm 5% so với cùng kì năm ngoái.

12