Thông tin mới về va chạm

Quên kéo phanh tay, lái xe thục mạng đuổi xe theo tự chạy12:07:2017 | 08:31:25

Quên kéo phanh tay, lái xe thục mạng đuổi xe theo tự chạy

Người lái xe đã xuống xe mà quên về số, kéo phanh tay khiến chiếc xe tự đi đã làm cư dân mạng được một phen cười nghiêng nghả.