Thông tin mới về Triển lãm ô tô quốc tế Việt Nam 2017

Nhiều hãng rút khỏi triển lãm ô tô Quốc tế Việt Nam 201718:05:2017 | 12:08:20

Nhiều hãng rút khỏi triển lãm ô tô Quốc tế Việt Nam 2017

So với quy mô 19 thương hiệu vào năm ngoái, số lượng 7 thương hiệu tham gia VIMS 2017 xe xác nhận tham gia tính đến thời điểm này trở nên quá khiêm tốn, các sản xe mới hấp dẫn cũng không nhiều.