Thông tin mới về toyota

Toyota Innova thế hệ mới được biến thành "chuyên cơ mặt đất"16:08:2016 | 16:41:17

Toyota Innova thế hệ mới được biến thành "chuyên cơ mặt đất"

Bên trong chiếc "chuyên cơ mặt đất" Toyota Innova thế hệ mới, hàng ghế thứ hai đã bị loại bỏ trong khi vách ngăn giữa khoang lái và khoang hành khách được dựng lên.