Thông tin mới về toyota

Toyota Camry chuyển làn bất ngờ khiến biker bay lên nắp cốp sau23:05:2017 | 16:42:40

Toyota Camry chuyển làn bất ngờ khiến biker bay lên nắp cốp sau

Diễn biến của vụ tai nạn do chiếc Toyota Camry gây ra đã được camera hành trình của chính biker ghi lại.