Thông tin mới về toyota

Crossover được nhiều người mong đợi Toyota C-HR lần đầu lộ "nội y"28:06:2016 | 15:18:06

Crossover được nhiều người mong đợi Toyota C-HR lần đầu lộ "nội y"

Để cạnh tranh với một số đối thủ cao cấp hơn, Toyota C-HR được trang bị nội thất hiện đại và cải thiện về chất lượng.