Thông tin mới về toyota việt nam

3 tháng, Toyota bán hơn 13.000 xe tại Việt Nam09:04:2017 | 11:00:00

3 tháng, Toyota bán hơn 13.000 xe tại Việt Nam

Trong 3 tháng đầu năm 2017, Toyota đã bán ra hơn 13.000 xe tại Việt Nam, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, riêng Vios đã chiếm hơn 4.000 xe.