Thông tin mới về Toyota Land Cruiser

Đã mắt với dàn Toyota Land Cruiser rước dâu tại đất mỏ Quảng Ninh22:04:2017 | 08:49:00

Đã mắt với dàn Toyota Land Cruiser rước dâu tại đất mỏ Quảng Ninh

Trong đoàn xe SUV rước dâu tại Quảng Ninh, có đến 10 chiếc Toyota Land Cruiser góp mặt và tất cả đều "tông xuyệt tông" màu đen bóng.

12