Thông tin mới về Toyota Innova

Toyota Innova bản Venturer cao cấp nhất mới trình làng, giá từ 653 triệu Đồng17:01:2017 | 12:30:25

Toyota Innova bản Venturer cao cấp nhất mới trình làng, giá từ 653 triệu Đồng

Toyota Innova Venturer hoàn toàn mới sẽ thay thế bản trang bị cao cấp nhất cũ là Q tại thị trường Indonesia.