Thông tin mới về Toyota Fortuner

Hãng độ chi gần 500 triệu Đồng để biến Toyota Fortuner thành Jeep Renegade24:05:2017 | 19:30:00

Hãng độ chi gần 500 triệu Đồng để biến Toyota Fortuner thành Jeep Renegade

Ngoài phần đầu xe giống Jeep Renegade, chiếc Toyota Fortuner đời cũ còn được hãng độ bổ sung nội thất như "khoang hạng nhất máy bay".