Thông tin mới về Toyota Fortuner

Đồng Nai: Toyota Fortuner nằm chắn ngang đường ray khiến tàu hỏa phải dừng lại21:04:2017 | 10:28:46

Đồng Nai: Toyota Fortuner nằm chắn ngang đường ray khiến tàu hỏa phải dừng lại

Qua bước đầu xác định, nguyên nhân của sự việc này là do người điều khiển chiếc Toyota Fortuner đã uống rượu bia và không làm chủ được tay lái khi băng qua đường sắt.