Thông tin mới về toyota fortuner 2017

Toyota đã sản xuất 400 ngàn xe ô tô tại Việt Nam28:04:2017 | 18:22:43

Toyota đã sản xuất 400 ngàn xe ô tô tại Việt Nam

Toyota Việt Nam (TMV) chính thức xuất xưởng chiếc xe thứ 400.000 tại Vĩnh Phúc, là một chiếc Toyota Innova 2016.