Thông tin mới về Toyota Corolla Altis

Quảng Ninh: Toyota Corolla Altis bẹp dúm đuôi xe sau cú đâm của ô tô tải17:01:2017 | 16:52:00

Quảng Ninh: Toyota Corolla Altis bẹp dúm đuôi xe sau cú đâm của ô tô tải

Trái ngược với Toyota Corolla Altis bẹp dúm đuôi, chiếc ô tô tải không bị hư hỏng quá nặng phần đầu xe.