Thông tin mới về Toyota Camry

Honda Accord là xe bị ăn trộm nhiều nhất tại Mỹ, hơn Toyota Camry13:07:2017 | 15:41:47

Honda Accord là xe bị ăn trộm nhiều nhất tại Mỹ, hơn Toyota Camry

Trong năm 2016, đã có tổng cộng 50.427 chiếc Honda Accord bị ăn trộm tại Mỹ trong khi con số tương ứng của Toyota Camry là 16.732 chiếc.