Thông tin mới về toyota camry thế hệ mới

Bắt gặp Toyota Camry 2018 có thể về Việt Nam trên đường phố26:05:2017 | 16:55:33

Bắt gặp Toyota Camry 2018 có thể về Việt Nam trên đường phố

Những chiếc Toyota Camry 2018 phiên bản châu Á đã bị bắt gặp khi đang được vận chuyển bằng xe chuyên dụng trên đường phố Nhật.