Thông tin mới về Toyota Camry 2018

Xem trước diện mạo của Toyota Camry 2018 dành cho châu Á22:05:2017 | 12:45:57

Xem trước diện mạo của Toyota Camry 2018 dành cho châu Á

Qua những hình ảnh do nhà sản xuất tung ra, có thể thấy Toyota Camry 2018 cho châu Á không khác biệt nhiều về thiết kế so với phiên bản Bắc Mỹ.