Thông tin mới về Toyota Camry 2018

Chi tiết Toyota Camry 2018 phiên bản hầm hố hơn với gói phụ kiện TRD chính hãng18:08:2017 | 16:14:41

Chi tiết Toyota Camry 2018 phiên bản hầm hố hơn với gói phụ kiện TRD chính hãng

Tại thị trường Nhật Bản, gói phụ kiện TRD chính hãng dành cho Toyota Camry 2018 có giá khoảng 33 triệu Đồng.