Thông tin mới về Toyota Camry 2018

Đây là hình ảnh xem trước của Toyota Camry 2018 cho châu Á19:04:2017 | 07:00:00

Đây là hình ảnh xem trước của Toyota Camry 2018 cho châu Á

Mẫu xe được cho là phiên bản concept của Toyota Camry 2018 dành cho châu Á có tên Fun và đã ra mắt trong triển lãm Thượng Hải 2017.