Thông tin mới về Top Marques Monaco

Siêu xe điện Toroidion 1MW mạnh như Koenigsegg One:120:02:2015 | 08:00:00

Siêu xe điện Toroidion 1MW mạnh như Koenigsegg One:1

Xe điện Toroidion 1MW có công suất 1.000 kW, tương đương 1.341 mã lực, mạnh tương đương với siêu xe hàng đầu Koenigsegg One:1.