Thông tin mới về Top Marques Monaco

FB-One - Xe lạ tại triển lãm "nhà giàu"29:04:2014 | 14:06:08

FB-One - Xe lạ tại triển lãm "nhà giàu"

Mẫu xe độ FB-One được trưng bày tại triển lãm Top Marques Monaco 2014 là sự kết hợp giữa thân của Chrysler CrossFire, đèn pha Audi và động cơ Mercedes AMG.