Thông tin mới về Tổng thống Mỹ

Limousine bọc thép chống đạn của Tổng thống Donald Trump tiếp tục lộ diện24:02:2017 | 16:20:00

Limousine bọc thép chống đạn của Tổng thống Donald Trump tiếp tục lộ diện

Có vẻ như chiếc limousine bọc thép chống đạn mới của Tổng thống Donald Trump đang trong giai đoạn phát triển cuối cùng.

12