Thông tin mới về tốc độ tối đa

Sẽ tăng tốc độ cho phép và quy định tốc độ tối đa05:05:2015 | 11:58:28

Sẽ tăng tốc độ cho phép và quy định tốc độ tối đa

Chiều qua (4/5), Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ chủ trì cuộc họp liên quan đến quy định tốc độ trên đường bộ.