Thông tin mới về tốc độ tối đa

Cao tốc tại Việt Nam - Bao giờ mới hết văn hoá "đường làng"23:11:2016 | 15:27:00

Cao tốc tại Việt Nam - Bao giờ mới hết văn hoá "đường làng"

Thực trang nhiều vụ tai nạn thảm khốc thường xuyên xảy ra trên đường cao tốc trong suốt thời gian qua đã đánh lên hồi chuông cảnh báo về việc người dân tham gia đường cao tốc với văn hoá "đường làng".