Thông tin mới về tốc độ tối đa

Giới hạn tốc độ tăng thêm 10 km/h từ ngày mai, biker Việt "ăn mừng"29:02:2016 | 11:11:00

Giới hạn tốc độ tăng thêm 10 km/h từ ngày mai, biker Việt "ăn mừng"

Thông tư số 91/2015/TT-BGTVT của Bộ giao thông vận tải sẽ được áp dụng vào ngày mai, 1/3/2016, với nội dung quan trọng là các phương tiện xe cơ giới sẽ được chạy ở tốc độ tối đa cao hơn 10 km/h trong và ngoài khu vực đông dân cư.