Thông tin mới về tốc độ tối đa

Gặp gỡ "cụ tổ" của xe scooter12:10:2016 | 06:20:00

Gặp gỡ "cụ tổ" của xe scooter

Autoped được xem là chiếc xe scooter đầu tiên trên thế giới được sản xuất cách đây 100 năm và có lẽ nó xứng đáng được gọi là "cụ tổ" của dòng xe này.