Thông tin mới về tốc độ tối đa

Hennessey lại thách đấu tốc độ với siêu xe đầu bảng Bugatti Chiron21:06:2017 | 07:00:00

Hennessey lại thách đấu tốc độ với siêu xe đầu bảng Bugatti Chiron

Siêu xe mới của Hennessey sẽ mang tên gọi Venom F5 và dự kiến có thể đạt tốc độ tối đa 300 mph tương đương 483 km/h.