Thông tin mới về tốc độ tối đa

Quy định mới về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe từ ngày 1/3/201618:01:2016 | 14:10:00

Quy định mới về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe từ ngày 1/3/2016

Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 91/2015/TT-BGTVT, quy định về về tốc độ và khoảng cách của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng khi tham gia giao thông đường bộ, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.