Thông tin mới về thiệt hại đáng kể

Hà Nội: Yamaha Exciter 150 cắm đầu xuống “hố tử thần” trên vỉa hè29:06:2017 | 08:04:20

Hà Nội: Yamaha Exciter 150 cắm đầu xuống “hố tử thần” trên vỉa hè

Tại hiện trường vụ tai nạn, bánh xe trước của Yamaha Exciter 150 lọt hẳn xuống “hố tử thần” trên vỉa hè đường Nguyễn Xiển.