Thông tin mới về Thaco

THACO đặt mục tiêu giảm giá ô tô 5%/năm14:04:2017 | 08:47:37

THACO đặt mục tiêu giảm giá ô tô 5%/năm

Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Hội đồng quản trị THACO cho biết năm 2017 công ty tiếp tục đặt mục tiêu giảm giá thành sản phẩm, trung bình 5%/năm và lũy kế đến năm 2018 là 15%.

12