Thông tin mới về Tesla Model S

Đây là lý do vì sao Tesla Model S từng được công nhận là xe an toàn nhất25:05:2017 | 16:29:01

Đây là lý do vì sao Tesla Model S từng được công nhận là xe an toàn nhất

Bị Audi đâm ngang sườn ở vận tốc khoảng 70 km/h, chiếc Tesla Model S bị hỏng khá nặng nhưng đã bảo vệ an toàn cho những người ngồi bên trong.