Thông tin mới về tai nạn xe container

Đâm vào xe tải, xe container đứt đầu11:02:2017 | 16:56:38

Đâm vào xe tải, xe container đứt đầu

Chiếc xe container đổ dốc với tốc độ khá cao, đâm vào đuôi chiếc xe tải đang vào kho để bốc hàng khiến xe container đứt lìa phần đầu với thùng xe.

12