Thông tin mới về tai nạn trung quốc

Porsche Macan "nhái" húc vào đuôi Cayenne "xịn"20:02:2017 | 16:13:13

Porsche Macan "nhái" húc vào đuôi Cayenne "xịn"

Chiếc Porsche Macan "nhái" gây tai nạn cho Cayenne "xịn" thậm chí là xe "đập hộp", còn chưa có cả biển số.

123