Thông tin mới về tai nạn trung quốc

Xe tải xoay nhiều vòng trên cao tốc, hất tài xế ra ngoài18:01:2017 | 20:00:00

Xe tải xoay nhiều vòng trên cao tốc, hất tài xế ra ngoài

Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, tài xế xe tải không thắt dây an toàn nên bị hất văng ra ngoài qua kính cửa sổ.

123