Thông tin mới về tai nạn trung quốc

"Cắm mặt" vào điện thoại, người đàn ông đi xe máy rơi xuống "hố tử thần" khổng lồ xuất hiện giữa đường18:08:2017 | 19:17:25

"Cắm mặt" vào điện thoại, người đàn ông đi xe máy rơi xuống "hố tử thần" khổng lồ xuất hiện giữa đường

Vì mải mê nhìn vào điện thoại, người đàn ông điều khiển chiếc xe ga đã không nhìn thấy "hố tử thần" khổng lồ trước mặt mình và phải lãnh hậu quả.

123