Thông tin mới về tai nạn siêu xe

Đây là vụ tai nạn cho thấy siêu xe quả thực "đắt xắt ra miếng"11:04:2017 | 17:05:39

Đây là vụ tai nạn cho thấy siêu xe quả thực "đắt xắt ra miếng"

Chiếc siêu xe Ferrari 488 GTB đã gặp nạn ở vận tốc trên 200 km/h và bị hỏng khá nặng nhưng người lái lại chỉ bị thương nhẹ.