Thông tin mới về tai nạn mô tô

Cô gái nhảy sexy khiến ô tô lao đầu vào mô tô phân khối lớn18:04:2017 | 16:33:44

Cô gái nhảy sexy khiến ô tô lao đầu vào mô tô phân khối lớn

Chỉ vì mải "hóng hớt" màn nhảy sexy của cô gái, người điều khiển ô tô đã phải trả giá đắt với chân và xương chậu bị gãy.