Thông tin mới về tai nạn mô tô

Biker đâm vào đuôi ô tô, ngồi luôn lên nắp cốp sau19:01:2017 | 11:50:17

Biker đâm vào đuôi ô tô, ngồi luôn lên nắp cốp sau

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, chiếc ô tô vẫn tiếp tục di chuyển và chở theo biker trên nắp cốp.

123