Thông tin mới về tai nạn hy hữu

Porsche Macan "nhái" húc vào đuôi Cayenne "xịn"20:02:2017 | 16:13:00

Porsche Macan "nhái" húc vào đuôi Cayenne "xịn"

Chiếc Porsche Macan "nhái" gây tai nạn cho Cayenne "xịn" thậm chí là xe "đập hộp", còn chưa có cả biển số.