Thông tin mới về tai nạn hy hữu

Người đàn ông thoát chết trong gang tấc nhờ kính chắn gió vỡ24:03:2017 | 17:33:08

Người đàn ông thoát chết trong gang tấc nhờ kính chắn gió vỡ

"Trong cái rủi lại có cái may" chính là câu nói phù hợp với người đàn ông trong đoạn video dưới đây.