Thông tin mới về tai nạn hy hữu

Đuổi bắt rồi hôn nhau giữa đường, cặp đôi bị ô tô đâm trúng, 1 người tử vong24:04:2017 | 15:16:52

Đuổi bắt rồi hôn nhau giữa đường, cặp đôi bị ô tô đâm trúng, 1 người tử vong

Cái giá phải trả cho màn giận dỗi, đuổi bắt rồi làm lành giữa đường đông ô tô qua lại của cặp đôi chính là sự chia lìa mãi mãi.