Thông tin mới về tai nạn giao thông

CSGT giúp đỡ hai mẹ con bị rơi xuống vũng nước sâu03:02:2017 | 17:10:34

CSGT giúp đỡ hai mẹ con bị rơi xuống vũng nước sâu

Lực lượng cảnh sát giao thông cùng người dân đã giúp đỡ hai mẹ con gặp tai nạn rơi xuống vũng nước sâu lên bờ an toàn.