Thông tin mới về SUV cỡ trung

Phần lớn SUV cỡ trung đời mới đều có hệ thống đèn pha chiếu sáng kém22:06:2017 | 14:56:00

Phần lớn SUV cỡ trung đời mới đều có hệ thống đèn pha chiếu sáng kém

Chỉ có đúng 2 trên tổng số 37 chiếc SUV cỡ trung tham gia thử nghiệm đèn pha của IIHS đạt yêu cầu, đó là Hyundai Santa Fe 2017 và Volvo XC60 2017.