Thông tin mới về SUV cỡ lớn

Subaru Ascent - Xe SUV 3 hàng ghế mới hoàn toàn mới14:04:2017 | 15:10:59

Subaru Ascent - Xe SUV 3 hàng ghế mới hoàn toàn mới

Mẫu SUV 3 hàng ghế Subaru Ascent sẽ được lên dây chuyền sản xuất thương mại để thay thế cho đàn anh Tribeca.

123