Thông tin mới về SUV cỡ lớn

SUV 8 chỗ Ford Expedition 2018 tăng giá mạnh, lên gần 80.000 USD22:06:2017 | 17:01:35

SUV 8 chỗ Ford Expedition 2018 tăng giá mạnh, lên gần 80.000 USD

Tại thị trường Mỹ, Ford Expedition 2018 có giá dao động từ 52.890 - 79.740 USD, tương đương 1,2 - 1,8 tỷ Đồng.

123