Thông tin mới về smartkey

Điều gì sẽ xảy ra nếu vứt bỏ smartkey của Yamaha NVX 155 khi đang lái xe?17:03:2017 | 09:41:00

Điều gì sẽ xảy ra nếu vứt bỏ smartkey của Yamaha NVX 155 khi đang lái xe?

Cùng xem điều gì sẽ xảy ra nếu bạn đang lái một chiếc xe Yamaha NVX 155 nhưng bất ngờ đánh rơi smartkey qua đoạn video dưới đây.