Thông tin mới về sieu xe

Centenario LP770-4 - Định nghĩa mới về siêu xe của Lamborghini11:02:2016 | 08:59:21

Centenario LP770-4 - Định nghĩa mới về siêu xe của Lamborghini

Ông Maurizio Reggiani, giám đốc trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của Lamborghini đã tiết lộ một số thông tin ban đầu tiên quan đến siêu xe Centenario LP770-4 sắp ra mắt trong triển lãm Geneva 2016.