Thông tin mới về siêu xe Ý

Tiểu vương Ả-Rập mua chiếc siêu xe Lamborghini Centenario đầu tiên25:02:2017 | 11:03:00

Tiểu vương Ả-Rập mua chiếc siêu xe Lamborghini Centenario đầu tiên

Tiểu vương đến từ Các tiểu vương quốc Ả-Rập Thống nhất đã phải trả số tiền ít nhất 1,9 triệu USD, tương đương 43,1 tỷ Đồng, để sở hữu siêu phẩm Lamborghini Centenario đầu tiên.