Thông tin mới về siêu xe Ý

Lamborghini Aventador S LP740-4 lần đầu tiên xuất hiện trên đường phố20:01:2017 | 16:30:00

Lamborghini Aventador S LP740-4 lần đầu tiên xuất hiện trên đường phố

Chiếc siêu xe Lamborghini Aventador SLP740-4 bị bắt gặp trên đường phố Valencia, Tây Ban Nha, nhưng thuộc sở hữu của hãng.