Thông tin mới về siêu xe Ý

Cặp đôi Lamborghini Aventador SV Roadster và xuồng cao tốc "tông xuyệt tông" trị giá 50 tỷ Đồng26:06:2017 | 12:01:48

Cặp đôi Lamborghini Aventador SV Roadster và xuồng cao tốc "tông xuyệt tông" trị giá 50 tỷ Đồng

Cả hai chiếc siêu xe Lamborghini Aventador SV Roadster và xuồng cao tốc này đều được sơn màu xanh cốm Verde Singh theo yêu cầu từ chủ sở hữu.