Thông tin mới về Siêu xe triệu USD

Bugatti EB110 SS - Siêu xe thập niên 90 có giá rao bán 26,5 tỷ Đồng11:08:2017 | 13:00:00

Bugatti EB110 SS - Siêu xe thập niên 90 có giá rao bán 26,5 tỷ Đồng

Chiếc Bugatti EB110 SS có có ngoại thất đen toàn thân và kết hợp cùng "nội y" đỏ rực. Siêu phẩm này chỉ mới lăn bánh 1.690 km.