Thông tin mới về Siêu xe triệu USD

Xem tay lái thử chuyên nghiệp điều khiển Ferrari LaFerrari mui trần "dễ như ăn kẹo"02:04:2017 | 15:25:00

Xem tay lái thử chuyên nghiệp điều khiển Ferrari LaFerrari mui trần "dễ như ăn kẹo"

Trong số 200 khách hàng may mắn sở hữu LaFerrari mui trần, rất hiếm người có tài điều khiển siêu xe điêu luyện như Josh Cartu.