Thông tin mới về siêu xe hybrid

Thể hiện với bạn gái, thiếu gia hạ gầm McLaren P1 xuống 66 mm và chạy trong phố01:03:2017 | 17:36:00

Thể hiện với bạn gái, thiếu gia hạ gầm McLaren P1 xuống 66 mm và chạy trong phố

Ở chế độ đua, chiều cao gầm của chiếc siêu xe McLaren P1 sẽ hạ thấp thêm 50 mm khiến việc di chuyển trên đường phố thông thường trở nên khó khăn hơn.