Thông tin mới về siêu xe hybrid

Xem 19 chiếc Porsche 918 Spyder tham gia "phượt" hành trình 1.500 km11:08:2017 | 10:00:00

Xem 19 chiếc Porsche 918 Spyder tham gia "phượt" hành trình 1.500 km

Đây là hành trình siêu xe ấn tượng nhất từ trước đến nay vì chỉ "kết nạp" những chủ nhân sở hữu Porsche 918 Spyder tham dự. Mức giá bán mỗi chiếc thấp nhất không dưới 1 triệu USD.