Thông tin mới về siêu xe Ferrari

Ferrari 488 GTB độ 1 tỷ Đồng của tay chơi Đà Nẵng ra biển "ngũ quý 5"19:01:2017 | 09:53:04

Ferrari 488 GTB độ 1 tỷ Đồng của tay chơi Đà Nẵng ra biển "ngũ quý 5"

Sau 5 tháng được đưa về nước, siêu xe Ferrari 488 GTB của tay chơi Đà Nẵng vừa được cho ra biển số trắng cực đẹp.