Thông tin mới về Sedan hạng sang cỡ lớn

Đây là Mercedes-Benz S-Class 2018 sẽ khiến nhiều người "phát hờn"19:04:2017 | 13:52:00

Đây là Mercedes-Benz S-Class 2018 sẽ khiến nhiều người "phát hờn"

Nguyên nhân là do mẫu Mercedes-Benz S-Class 2018 này không được bán tại bất kỳ thị trường nào ngoài Trung Quốc.