Thông tin mới về rước dâu

Dàn xe Toyota Fortuner tham gia rước dâu tại Sài thành17:04:2017 | 07:00:00

Dàn xe Toyota Fortuner tham gia rước dâu tại Sài thành

Một buổi rước dâu tại Sài thành gây chú với sự xuất hiện của đoàn xe Toyota Fortuner khoảng 6 chiếc rồng rắn di chuyển qua các tuyến phố.