Thông tin mới về rước dâu

Rolls-Royce Phantom EWB Series II 28 tỷ Đồng làm xe rước dâu tại Hải Dương17:01:2017 | 09:40:01

Rolls-Royce Phantom EWB Series II 28 tỷ Đồng làm xe rước dâu tại Hải Dương

Ngoài sự góp mặt của chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom EWB Series II, trong buổi rước dâu này còn quy tụ hàng chục mẫu xe sang đủ chủng loại.