Thông tin mới về rolls royce

Flying Spares - Nơi những chiếc xe sang Rolls-Royce và Bentley "trút hơi thở cuối cùng"20:06:2017 | 11:39:30

Flying Spares - Nơi những chiếc xe sang Rolls-Royce và Bentley "trút hơi thở cuối cùng"

Không chỉ là "nghĩa trang" của những chiếc xe sang Rolls-Royce và Bentley cũ, Flying Spares còn đóng vai trò như trung tâm phục chế đồng thời cung cấp phụ kiện cho khách hàng.