Thông tin mới về Rolls-Royce Wraith

Bộ sưu tập xe Rolls-Royce của ông chủ cà phê Trung Nguyên29:03:2017 | 10:22:02

Bộ sưu tập xe Rolls-Royce của ông chủ cà phê Trung Nguyên

Ông chủ cà phê Trung Nguyên được cho là sở hữu đến 8 chiếc Rolls-Royce với các phiên bản khác nhau nhưng giới săn xe thường chỉ bắt gặp 5 chiếc trong số đó.