Thông tin mới về Rolls-Royce Phantom

Chiếc Rolls-Royce Phantom Series II cuối cùng xuất xưởng02:02:2017 | 12:04:37

Chiếc Rolls-Royce Phantom Series II cuối cùng xuất xưởng

Chiếc Rolls-Royce Phantom Series II cuối cùng xuất xưởng là xe độc nhất vô nhị, được chế tạo theo đơn đặt hàng của một nhà sưu tập nổi tiếng.