Thông tin mới về Rolls-Royce Phantom

Quảng Ninh: Giật mình với Rolls-Royce Phantom làm xe taxi25:05:2017 | 07:27:00

Quảng Ninh: Giật mình với Rolls-Royce Phantom làm xe taxi

Không chỉ Mercedes-Benz hay Range Rover mà ngay cả Rolls-Royce Phantom cũng chỉ làm xe taxi đưa đón khách tại Quảng Ninh.