Thông tin mới về Rolls-Royce Ghost

Xót xa Rolls-Royce Ghost mang biển số Quảng Ninh phủ bụi dày đặc13:04:2017 | 06:33:00

Xót xa Rolls-Royce Ghost mang biển số Quảng Ninh phủ bụi dày đặc

Chiếc Rolls-Royce Ghost không chỉ xuất hiện trong hình ảnh "tàn tạ" ở ngoại thất với lớp bụi dày đặc đóng ở ngoại thất mà phuộc ở 4 bánh xe đều có dấu hiệu "hết hơi".