Thông tin mới về Quốc lộ 1A

Xe tải bốc cháy ngùn ngụt sát trạm thu phí, giao thông qua quốc lộ 1A hỗn loạn nhiều giờ01:06:2017 | 13:52:32

Xe tải bốc cháy ngùn ngụt sát trạm thu phí, giao thông qua quốc lộ 1A hỗn loạn nhiều giờ

Đang lưu thông đến sát trạm thu phí Điện Thắng Bắc (huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), chiếc xe tải bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến giao thông qua đoạn đường này bị hỗn loạn hàng giờ.