Thông tin mới về Porsche

Porsche "bỏ túi" hơn 17.000 USD cho mỗi chiếc xe bán ra21:03:2017 | 10:48:35

Porsche "bỏ túi" hơn 17.000 USD cho mỗi chiếc xe bán ra

Tuy nhiên, tiền lãi cho mỗi chiếc xe bán ra của hãng Porsche vẫn chưa "nhằm nhò" gì so với con số gần 90.000 USD của Ferrari.