Thông tin mới về Porsche

Chiếc xe thể thao Porsche 911 Turbo đã chạy hơn 1,1 triệu km mà vẫn chưa "nghỉ hưu"15:08:2017 | 13:52:11

Chiếc xe thể thao Porsche 911 Turbo đã chạy hơn 1,1 triệu km mà vẫn chưa "nghỉ hưu"

Đã từng 1 lần gặp tai nạn và bị hỏng đáng kể nhưng chiếc Porsche 911 Turbo vẫn tiếp tục phục vụ chủ nhân trong suốt 41 năm qua.