Thông tin mới về Porsche Cayenne Turbo

Bắt gặp Porsche Cayenne và Maybach 57S biển "ngũ quý" sóng đôi26:01:2016 | 10:34:42

Bắt gặp Porsche Cayenne và Maybach 57S biển "ngũ quý" sóng đôi

Bộ đôi xe sang biển "khủng" Porsche Cayenne và Maybach 57S từng bị bắt gặp lăn bánh trên đường phố Hải Phòng lại đỗ cạnh nhau trong một hầm đỗ xe tại Sài Gòn.